Brykiet Grillowy Zakopane

Proces technologiczny

Produkcja węgla drzewnego odbywa się w retortach stalowych, poprzez zwęglanie drewna bez dostępu powietrza. Surowiec do produkcji pozyskiwany jest z Lasów Państwowych na terenach Beskidu Niskiego oraz Bieszczad. Na tych terenach jest znaczna ilość drewna liściastego twardego (buk, dąb, grab, brzoza) z certyfikatem PEFC lub FSC®, z którego produkowany jest wysokiej jakości węgiel drzewny. W dalszym etapie produkcji węgiel drzewny jest sortowany na odpowiednie frakcje w opakowania handlowe.

Brykiet grillowy produkowany jest poprzez sprasowanie drobnych frakcji węgla drzewnego z dodatkiem naturalnego lepiszcza skrobiowego oraz wody. Po wysuszeniu brykiety pakowane są w opakowania handlowe.

Węgiel drzewny dla przemysłu metalurgicznego o specjalnych właściwościach.

Dodatek paszowy dla zwierząt jest to drobno mielony węgiel drzewny wysokiej jakości o granulacji do 1mm. Cały proces produkcyjny jest pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Weterynarii.

Drewno kominkowe produkowane jest z drewna liściastego głównie bukowego o długości 25 cm lub 33 cm składane na palety lub dostarczane luzem do odbiorcy.

ZOBACZ PARAMETRY TECHNICZNE NASZYCH PRODUKTÓW »

Możliwości produkcyjne

Posiadamy niezbędne zaplecze magazynowe oraz możliwości produkcyjne, które pozwalają nam na współpracę z dużymi odbiorcami jak również mniejszymi hurtowniami. Produkcja odbywa się przez cały rok, dzięki dużym magazynom, możemy zgromadzić znaczne ilości gotowego produktu dla naszych klientów.

do_gory